μείωση καπνιστών

Πανελλαδική Έρευνα για το Κάπνισμα στην Ελλάδα: Μείωση ρεκόρ των καπνιστών τα τελευταία 5 χρόνια

Πανελλαδική Έρευνα για το Κάπνισμα στην Ελλάδα: Μείωση ρεκόρ των καπνιστών τα τελευταία 5 χρόνια

Σημαντικά είναι τα στοιχεία της έρευνας που αποτυπώνουν την κοινή γνώμη σχετικά με την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, αλλά και την τάση των Ελλήνων να μειώσουν το κάπνισμα τα τελευταία 5 χρόνια. Τα σημαντικά στοιχεία της έρευνας παρουσίασε ο κ. Παναγιώτης Μπεχράκης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας και επικεφαλής των δράσεων SmokeFreeGreece. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, το 2... »