Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις 18 Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, χθες και άμεσα ξεκινάει η υλοποίηση των δυο πρώτων. Στόχος του νομοσχεδίου με τίτλο: «Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» είναι μέσα από αυτή την παρέμβαση να μειωθεί ο αριθμός των θανάτων και των αναπηριών από εγκεφαλικά επεισόδια, ό... »