ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Πρόσληψη παθολόγου και ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Μυτιλήνης

Πρόσληψη παθολόγου και ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Μυτιλήνης

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ανακοίνωσε ότι προκηρύσσονται για πλήρωση δύο θέσεις ιατρών επί θητεία. Συγκεκριμένα, ανοίγει μία θέση παθολόγου – επιμελητή Β και μία θέση ψυχιάτρου – επιμελητή Β. Η Αίτηση – δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Δ/νση Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, σε τρία (3) αντίτυπα , δηλαδή από 26.04.2017 έω... »

Προκήρυξη θέσης Παθολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Προκήρυξη θέσης Παθολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας προκηρύσσει θέση παθολόγου, επιμελητή Β’ και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι τις 22 Μαίου 2017. Για την παραπάνω θέση, γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν: α) Ελληνική ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε. β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος γ) Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρική ειδικότητας δ) Ηλικία που να μην υπερβαί... »

Ενα χρόνο φυλάκισης σε παθολόγο που ασέλγησε σε νεαρή ασθενή

Ενα χρόνο φυλάκισης σε παθολόγο που ασέλγησε σε νεαρή ασθενή

Παθολόγος καταδικάστηκε από το Δευτεροβάθμιο Εφετείο Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση ενός έτους, με 3ετή αναστολή, διότι προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος νεαρής ασθενούς, την ώρα της εξέτασής της. Το περιστατικό έλαβε χώρα, τον Ιούνιο του 2009, στα πολυιατρεία του ΙΚΑ Κατερίνης, όπου είχε απευθυνθεί η 26χρονη -τότε- καταγγέλλουσα, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα υγείας. Αφού διέγνωσε ότι επρόκειτο για κρυολ... »