ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ

Αναστολή λειτουργίας 300 επικίνδυνων μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης

Αναστολή λειτουργίας 300 επικίνδυνων μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης

Οι γαλλικές υγειονομικές αρχές ανέστειλαν, για προληπτικούς λόγους, τη χρήση των μηχανημάτων συλλογής πλάσματος που κατασκευάζονται από την αμερικανική εταιρεία Haemonetics, κατόπιν καταγγελιών ότι οι αιμοδότες κινδυνεύουν με δηλητηρίαση. Η απόφαση αυτή αφορά περίπου 300 μηχανήματα, δηλαδή τα μισά απ’ όσα διαθέτουν τα γαλλικά νοσοκομεία. “Πρόκειται για προληπτικό μέτρο, εν αναμονή της ... »