Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ‘’Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ‘’Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ.), με ελληνικό τίτλο «Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας». Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Επιδημιολογίας και στην αξιοποίηση αυτ... »

Τι αλλάζει στην ιατρική εκπαίδευση; Νέοι καιροί νέα καθήκοντα

Τι αλλάζει στην ιατρική εκπαίδευση; Νέοι καιροί νέα καθήκοντα

Του Κώστα Β. Μάρκου, Προέδρου του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών Η προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση των γιατρών (και όχι μόνο) είναι ένα διαρκές και μεγάλο στοίχημα, το οποίο η Πολιτεία με τα συντεταγμένα όργανα της και η κοινωνία οφείλουν διαχρονικά να το κερδίζουν. Οι ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις που επιτελούνται πρέπει να είναι σε άμεση επαφή με τις... »