ραχοκοκαλιά

Οι Έλληνες γιατροί “ραχοκοκαλιά” του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας

Οι Έλληνες γιατροί “ραχοκοκαλιά” του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας

Οι Έλληνες γιατροί καταλαμβάνουν την τέταρτη θέση μεταξύ των μη – Βρετανών και την δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε. στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS England) ενώ γενικότερα οι Έλληνες που απασχολούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας καταλαμβάνουν την δωδέκατη θέση μεταξύ των διαφόρων εθνικοτήτων και την έβδομη θέση μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε... »