ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ

Ποιες είναι οι σεξουαλικές φαντασιώσεις ανδρών και γυναικών;

Ποιες είναι οι σεξουαλικές φαντασιώσεις ανδρών και γυναικών;

Το περιεχόμενο των σεξουαλικών φαντασιώσεων ανδρών και γυναικών διαφέρει αρκετά. Οι άνδρες φαντασιώνονται περισσότερο το να κάνουν κάτι σε μια γυναίκα, ενώ οι γυναίκες να τους κάνουν κάτι. Οι φαντασιώσεις των ανδρών είναι περισσότερο οπτικές ή σαρκικές, ενώ των γυναικών περιλαμβάνουν συναισθήματα. Οι άνδρες συχνότερα από τις γυναίκες φαντασιώνονται σεξουαλικές πράξεις στις οποίες συμμετέχουν περισ... »