ΣΦΕΕ- PIF:

ΣΦΕΕ- PIF: Το Υπουργείο Υγείας αφήνει τους ασθενείς χωρίς φάρμακα!

ΣΦΕΕ- PIF: Το Υπουργείο Υγείας αφήνει τους ασθενείς χωρίς φάρμακα!

Το σύστημα έγκρισης τιμών φαρμάκων όπως διαμορφώθηκε με την ψήφιση της πρόσφατης σχετικής τροπολογίας στο Νόμο 4600/2019 (ΦΕΚ 1508/06.05.2019) αποτελεί ένα δίκαιο σύστημα τιμολόγησης βασιζόμενο στο μέσο όρο των δύο χαμηλότερων τιμών της Ευρωζώνης, αναφέρει κοινή ανακοίνωση του ΣΦΕΕ και του PIF η οποία συνεχίζει με τα εξης. ‘’ Το νέο αυτό σύστημα αναμέναμε να διορθώσει μια σειρά στρεβλώσεων στην τι... »