ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ ΜΥΕΣ

Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου POMPE;

Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου POMPE;

Η νόσος POMPE ή Γλυκογονίαση τύπου 2 (GSD ΙΙ) είναι μια λυσοσωμιακή νόσος που προσβάλλει κατά κύριο λόγο τους σκελετικούς και αναπνευστικούς μύες με ποικίλη βαρύτητα και η οποία, στην παιδική μορφή, συνδυάζεται με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Η επίπτωση υπολογίζεται σε περίπου 1 / 57, 000 για τoν τύπο ενηλίκων και 1 / 138.000 για τον βρεφικό τύπο. Ο βρεφικός τύπος της νόσου αρχίζει πριν από την ηλ... »