Ζώντας με τη Νόσο του Parkinson

Ζώντας με τη Νόσο του Parkinson: Προβλήματα, δυνατότητες, προοπτικές

Ζώντας με τη Νόσο του Parkinson: Προβλήματα, δυνατότητες, προοπτικές

Η νόσος του Parkinson είναι η δεύτερη σε συχνότητα εκφυλιστική πάθηση του εγκεφάλου. Παρόλο που δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, υπάρχουν διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές για όλες τις καταστάσεις και τα στάδια της νόσου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη αντιμετώπιση της είναι η αποφασιστική στάση και ενεργητική συμμετοχή του ίδιου του ασθενούς. Παράλληλα, η σταθερά αυξανόμενη κατανόηση των ... »