Ο Θ. Ταλάρης νέος αντιπρόεδρος της Euromedica

Ο κ. Θεόδωρος Ταλάρης αναλαμβάνει νέος Αντιπρόεδρος της EUROMEDICA, μετά τον αιφνίδιο θανατο του Β. Τσιμπικάκη.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από συνεδρίασή του Δ.Σ. της εταιρίας η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

Νικόλαος Λιακουνάκος, Πρόεδρος-εκτελεστικό μέλος

Θεόδωρος Ταλάρης, Αντιπρόεδρος-εκτελεστικό μέλος

Σπυρίδων Κοτρώτσιος, Διευθύνων Σύμβουλος-εκτελεστικό μέλος

Βασιλική Σταματάκη, εκτελεστικό μέλος

Αναστασία Πασαλάρη, εκτελεστικό μέλος

Πέτρος Λυριντζής, μη εκτελεστικό μέλος

Ιωάννης Σωσσίδης, μη εκτελεστικό μέλος

Κωνσταντίνος Λεόντιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Μαρία Κοντομού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.