Τέλος το ιδιωτικό ιατρείο σε πρώην γιατρούς του ΕΟΠΥΥ! Πότε λήγει η προθεσμία

Τέλος το ιδιωτικό ιατρείο σε πρώην γιατρούς του ΕΟΠΥΥ! Πότε λήγει η προθεσμία

Έως τον Μάρτιο του 2018 έχουν δικαίωμα παράλληλου ιδιωτικού ιατρείου οι πρώην γιατροί του ΕΟΠΥΥ. Μάλιστα όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν ή να επανυποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) μέχρι τις 31 Ιουνίου 2017 αίτηση ένταξής τους σε οργανικές θέσεις των ΥΠΕ, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Στο άρθρο 26 του νομοσχεδίου για την Ψυχική Υγεία, το οποίο κατατέθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπ. υγείας στη Βουλή  επισημαίνεται – μεταξύ άλλων – πως με τις διατάξεις του νόμου 4238 του 2014, μετατάχθηκαν στο ΠΕΔΥ από τον ΕΟΠΥΥ, με την εργασιακή σχέση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης γιατροί και οδοντίατροι, οι οποίοι ασκούσαν παράλληλα και το ελευθέριο επάγγελμά τους.

Οι εν λόγω γιατροί υποχρεώθηκαν να επιλέξουν, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, είτε να συνεχίσουν την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματός τους με συνέπεια την απόλυσή τους είτε να υποβάλουν την προβλεπόμενη αίτηση για παραμονή τους στο ΕΣΥ, ως γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έπειτα από αξιολόγηση και κλείνοντας τα ιατρεία τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ορίζεται πως μπορούν να υποβάλουν ή να επανυποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) μέχρι τις 31 Ιουνίου 2017 αίτηση ένταξής τους σε οργανικές θέσεις των ΥΠΕ, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Επίσης τους παρέχεται, δε, η δυνατότητα πρώτα να αξιολογηθούν και να καταταγούν ως γιατροί κλάδου ΕΣΥ και στη συνέχεια – έως το τέλος Μαρτίου του 2018 – να διακόψουν, όσοι από αυτούς συνεχίζουν να το ασκούν, το ελευθέριο επάγγελμά τους.
Αποφάσεις

Με τη συγκεκριμένη διάταξη, οι γιατροί που έχουν αιτηθεί και καταταγεί, με διαπιστωτική πράξη, στο ΕΣΥ, πλην όμως ασκούν παράλληλα το ελευθέριο επάγγελμά τους, με προσωρινές διαταγές ή δικαστικές αποφάσεις, με αποτέλεσμα να αμείβονται ως γιατροί ΠΕ, έχουν επίσης τη δυνατότητα να κλείσουν το ιατρείο τους μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018.