Τέλος του χρόνου οι αλλαγές στα ιατρικά συνέδρια!

Τέλος του χρόνου οι αλλαγές στα ιατρικά συνέδρια!

Από την 31η Δεκεμβρίου μπαίνει σε ισχύ το νέο πλαίσιο για την ιατρική εκπαίδευση.Με τροπολογία, που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών , ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019, έναντι της 1ης Σεπτεμβρίου που οριζόταν με το άρθρο 164 του νόμου 4600/2019, ο οποίος είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας αναφέρεται πως η αναστολή ισχύος οφείλεται σε τεχνικούς λόγους, που άπτονται της διαφοροποίησης αναβάθμισης του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επιστημονικών εκδηλώσεων.

Συνεπώς, κατά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), κρίνεται αναγκαία η αλλαγή της έναρξης ισχύος, για την ενσωμάτωση στο σύστημα εφαρμογών, καταλόγου επιστημονικών Εταιρειών και αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών εγγραφών Φορέων.

Με τον νόμο 4600/19, το ΚΕΣΥ αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του ΕΟΦ που αφορούν την έγκριση της οργάνωσης ή χρηματοδότησης συνεδρίων ή σεμιναρίων από φαρμακευτικές βιομηχανίες ή εμπορικές επιχειρήσεις ή μέσω οποιασδήποτε διαφημιστικής ή άλλης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών.