Θεραπεία παρατείνει τη ζωή των γυναικών με καρκίνο τραχήλου της μήτρας

Θεραπεία παρατείνει τη ζωή των γυναικών με καρκίνο τραχήλου της μήτρας

Μία αποτελεσματική θεραπεία που επιμηκύνει τη ζωή των γυναικών  που πάσχουν από καρκίνο τραχήλου της μήτρας σε προχωρημένο στάδιο, έχουν πλέον στη φαρέτρα τους οι επιστήμονες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δραστική ουσία μπεβασιζουμάμπη για χρήση σε συνδυασμό με καθιερωμένη χημειοθεραπεία (πακλιταξέλη και σισπλατίνη ή, εναλλακτικά, πακλιταξέλη και τοποτεκάνη σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν θεραπεία με πλατίνα) για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ενηλίκων ασθενών με εμμένοντα, υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Η έγκριση της μπεβασιζουμάμπης από την ΕΕ βασίστηκε στα αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης μελέτης φάσης ΙΙΙ, GOG-0240, η οποία απέδειξε ότι η προσθήκη της μπεβασιζουμάμπης στη χημειοθεραπεία προσφέρει στατιστικά σημαντικό όφελος στην επιβίωση, χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί σημαντική εξέλιξη για μία νόσο, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε άλλες θεραπευτικές επιλογές πέραν της χημειοθεραπείας.

Συγκεκριμένα, η μελέτη απέδειξε ότι οι γυναίκες που έλαβαν μπεβασιζουμάμπη σε συνδυασμό με την κλασική χημειοθεραπεία, είχαν στατιστικά σημαντική μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 26%, ποσοστό που αντιπροσωπεύει βελτίωση της διάμεσης επιβίωσης κατά σχεδόν τέσσερις μήνες, σε σύγκριση με τις γυναίκες που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία (διάμεση συνολική επιβίωση: 16,8 μήνες έναντι 12,9 μηνών).

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι οι γυναίκες που έλαβαν μπεβασιζουμάμπη σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία είχαν παρουσίασαν  συρρίκνωση του όγκου σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό έναντι των γυναικών που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία (συρρίκνωση όγκου 45% έναντι 34%).

«Τα αποτελέσματα της μελέτης GOG-0240 θα αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Η μπεβασιζουμάμπη αυξάνει την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας και βελτιώνει την πρόγνωση μιας κακοήθειας με πολύ περιορισμένες επιλογές, όπως είναι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας που υποτροπιάζει μετά από χειρουργική εξαίρεση ή ακτινοθεραπεία» εξηγεί ο κ. Αριστοτέλης Μπάμιας, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεραπευτικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών.