Θέσεις Ιατρών για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία

Θέσεις Ιατρών για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης καλεί Ιατρούς ειδικότητας Παθολογίας ή Παιδιατρικής να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους (ένας για τους ιδιώτες και ένας για τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ) οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι και στον ιστότοπο του Νοσοκομείου, προκειμένου να καλύψουν κενές θέσεις για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, στη Γ’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική.

Δικαίωμα εγγραφής στους καταλόγους του Νοσοκομείο μας, προς εξειδίκευση έχουν: α. Ελληνίδες/Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς.

β. Κάτοχοι τίτλου των ειδικοτήτων i) για την εξειδίκευση της Λοιμωξιολογίας, Παθολογίας ή Παιδιατρικής, ii) για την εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας, Ιατρικής Βιοπαθολογίας και iii) για την εξειδίκευση της Επεμβατικής Ακτινολογίας, Ακτινολογίας- Ακτινοδιαγνωστικής.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό με εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος/της εξουσιοδοτούσας σύμφωνα με το νόμο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ακόλουθη ταχυδρομική Διεύθυνση: «Γ.Ν.Θ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” , Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κωνσταντινουπόλεως 49 Τ.Κ.54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ».

Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν καταχωρούνται στον κατάλογο και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πάρουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου μας στο τηλέφωνο 2310892202.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου