Θετικά βλέπει η ΠΕΦ τις εξαγγελίες του υπουργού Υγείας για την φαρμακευτική πολιτική.

Θετικά βλέπει η ΠΕΦ τις εξαγγελίες του υπουργού Υγείας για την φαρμακευτική πολιτική.

Προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού της Πολιτικής Φαρμάκου και της εξυγίανσης της φαρμακευτικής αγοράς, κινούνται σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, οι εξαγγελίες του υπουργού Υγείας Π. Κουρουμπλή.

Η ΠΕΦ θεωρεί θετικό στοιχείο την πρόθεση της Πολιτείας να προχωρήσει στο σχεδιασμό μιας σταθερής συνολικής φαρμακευτικής πολιτικής, όπως επίσης και το γεγονός ότι η χρήση των τιμών για την παραγωγή εξοικονομήσεων αποτελεί εργαλείο πολιτικής με περιορισμένη εμβέλεια.

Ως προς τις εξαγγελίες αναφορικά με την απλοποίηση του συστήματος επιστροφών και τον υπολογισμό του rebate κλιμακωτά με βάση τον όγκο των πωλήσεων προκειμένου να εξοικονομηθούν επιπλέον 150 εκατ. € για το 2015, η ΠΕΦ σημειώνει ότι παρόλο που ο καταμερισμός των επιστροφών με βάση τον όγκο αποτελεί δίκαιη προσέγγιση, το επιπλέον ποσό των 150 εκατ. € είναι “μη ρεαλιστικό και δυσβάστακτο”. Το σύστημα της αναλογικότητας πρέπει να ισχύσει αλλά το συνολικό ποσό rebate και clawback δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% της δαπάνης, αναφέρει η ΠΕΦ και προσθέτει ότι το υπόλοιπο ποσό μπορεί να προέλθει από διαρθρωτικά μέτρα όπως ο έλεγχος της συνταγογράφησης, ο εξορθολογισμός της χρήσης των νέων ακριβών θεραπειών, η επέκταση της χρήσης των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και το πλαφόν συνταγογράφησης.

Η ΠΕΦ χαιρετίζει, επίσης, την πρόθεση της κυβέρνησης για τη μείωση των συμμετοχών των ασθενών και την εισαγωγή οικονομικών κριτηρίων με στόχο την ανακούφιση των ασθενών οικονομικά πολιτών, τονίζοντας ότι θα είναι αρωγός σε κάθε ανάλογη προσπάθεια μέσω της διάθεσης ελληνικών φαρμάκων είτε σε χαμηλές τιμές είτε ακόμη και δωρεάν προκειμένου ο Έλληνας ασθενής να εξακολουθήσει να διαθέτει οικονομικές, αξιόπιστες και ποιοτικές επιλογές σε κάθε θεραπευτική κατηγορία.

Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία διαθέτει σήμερα τη δυναμική προκειμένου να καταστεί θεμελιακός πυλώνας ανάπτυξης της Ελλάδας με ορίζοντα το 2020, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας κατά 50%, στην αύξηση του ανθρώπινου της δυναμικού κατά 30% και στον διπλασιασμό των επενδύσεών της σε Έρευνα και Ανάπτυξη. Η πραγματοποίηση των στόχων αυτών απαιτεί τον σχεδιασμό μιας σταθερής συνολικής εθνικής Πολιτικής Φαρμάκου που θα παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα για την αύξηση της χρήσης των ποιοτικών και προσιτών φαρμάκων που παράγονται στη χώρα μας.