Τι αλλαγές στο χώρο του φαρμάκου, στα φαρμακεία, στους ιατρικούς συλλόγους και στις μεταμοσχεύσεις φέρνει η κυβέρνηση

Τι αλλαγές στο χώρο του φαρμάκου, στα φαρμακεία, στους ιατρικούς συλλόγους και στις μεταμοσχεύσεις φέρνει η κυβέρνηση

Τις ρυθμίσεις που φέρνει το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης στο χώρο της υγείας παρουσίασε κατά την ομιλία του στη Βουλή ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Όπως είπε ο υπουργός, η πιο σημαντική ρύθμιση είναι η δημιουργία της Επιτροπής ΗΤΑ,  δηλαδή ενός μηχανισμού Αξιολόγησης των νέων φαρμάκων με κριτήρια επιστημονικά και όχι μόνο δημοσιονομικά,  μετατοπίζοντας έτσι τη συζήτηση από το κόστος της φαρμακευτικής καινοτομίας στη θεραπευτική της αξία και στην τεκμηρίωση του  οφέλους  για τον ασθενή.

«Σε μια χώρα λοιπόν που ήταν από τις ελάχιστες  στην Ευρώπη χωρίς μηχανισμό ΗΤΑ,  σε μια χώρα με διαχρονικά  θεσμικά  ελλείμματα στο χώρο του φαρμάκου, για πρώτη φορά θεσμοθετείται διαδικασία αξιολόγησης των φαρμάκων μέσα από μια Επιτροπή που στελεχώνεται από ανθρώπους με επιστημονική εξειδίκευση και αξιολογούν  με βάση μια πολυκριτηριακή ανάλυση των δεδομένων  για κάθε φάρμακο:  ακάλυπτη ιατρική ανάγκη,  θεραπευτικό  όφελος,  σύγκριση με διαθέσιμες θεραπείες,  αξιοπιστία κλινικών μελετών,  σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας,  επίπτωση στη φαρμακευτική δαπάνη» τόνισε ο κ. Ξανθός, διευκρινίζοντας πως θα εκτιμάται η συνολική προστιθέμενη αξία ενός φαρμάκου και,  με κριτήρια επιστημονικής αξιοπιστίας,  οικονομικής αποδοτικότητας  και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Το πιο σημαντικό όμως –σύμφωνα με τον υπουργό- είναι ότι πριν από  την τελική εισήγηση της Επιτροπής προς τον Υπουργό Υγείας για την έγκριση αποζημίωσης ενός νέου και ακριβού φαρμάκου, θα προηγείται διαπραγμάτευση με τη φαρμακοβιομηχανία από Ειδική Επιτροπή υπό το Υπουργείο Υγείας, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερες τιμές αποζημίωσης και οικονομική ανακούφιση στο σύστημα υγείας. «Από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει αξιολόγηση και έγκριση αποζημίωσης νέου φαρμάκου χωρίς προηγούμενη διαπραγμάτευση της τιμής του. Αυτό είναι πραγματική τομή στη φαρμακευτική πολιτική της χώρας» σημείωσε ο υπουργός.

Σύμφωνα με τον κ. Ξανθό, με το πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί θα γίνει πιο διαφανής η διαδικασία Τιμολόγησης και Ανατιμολόγησης των Φαρμάκων,  καταργώντας την Επιτροπή Τιμών του Υπουργείου Υγείας που ήταν ένας μηχανισμός παρέμβασης στην τελική φάση της διαμόρφωσης του Δελτίου Τιμών,  μετά  τη  διαβούλευση του ΕΟΦ με τη φαρμακοβιομηχανία.

Επίσης, διευκολύνεται,  μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του ΕΟΠΥΥ,  η εξατομικευμένη πρόσβαση των ασθενών της χώρας μας σε φάρμακα υψηλού κόστους που είτε δεν κυκλοφορούν ακόμα στην Ελλάδα,  είτε ζητείται τεκμηριωμένα από τους θεράποντες γιατρούς η κατ’ εξαίρεσιν έγκριση τους για συγκεκριμένους ασθενείς.

Παράλληλα, προστατεύεται η Δημόσια Υγεία και αξιοποιείται ορθολογικότερα  η δαπάνη  του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις, μέσω της επαναφοράς των πληθυσμιακών κριτηρίων στην αδειοδότηση Απεικονιστικών Εργαστηρίων που εκπέμπουν ιοντίζουσες ακτινοβολίες.  «Είναι μια παρέμβαση που περιορίζει την ολιγοπωλιακή διάρθρωση  της αγοράς στο χώρο της διάγνωσης και την προκλητή ζήτηση που αυτή συνεπάγεται» σημείωσε ο υπουργός.

Την ίδια ώρα ενισχύεται ο  έλεγχος της διαδικασίας μεταμόσχευσης από «συναισθηματικό» δότη,  αποφεύγοντας έτσι μεταμοσχεύσεις με οικονομικά ή άλλα κίνητρα, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η ενεργός και διαρκής συγκατάθεση των πολιτών  για τη δωρεά οργάνων και άρα η  αύξηση των διαθέσιμων μοσχευμάτων της χώρας,  με το θεσμό της κάρτας δότη του ΕΟΜ.

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία περί Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και Ιατρικών Συλλόγων, εισάγονται  ρυθμίσεις  βελτιωτικές στο πλαίσιο της δεδομένης απελευθέρωσης του ωραρίου των φαρμακείων,  για την αντιμετώπιση στρεβλώσεων που έχουν εμφανιστεί και  για τη διασφάλιση της ευχερούς πρόσβασης των πολιτών στα φάρμακο στη διάρκεια της διημέρευσης-διανυκτέρευσης των φαρμακείων.

«Χωρίς να είναι προαπαιτούμενο στην αξιολόγηση,  δώσαμε μια σκληρή μάχη,  στο ανώτερο δυνατό επίπεδο των «θεσμών»,  και πετύχαμε να τεθούν ορισμένοι κανόνες και ρυθμίσεις (υποχρεωτικό minimum ωράριο για όλα τα φαρμακεία,  υποχρεωτική συμμετοχή των «διευρυμένων» στις εφημερίες,   υποχρεωτική δήλωση του διευρυμένου ωραρίου,  υποχρεωτικά κλειστά φαρμακεία τις Κυριακές,    απαγόρευση των «εποχικών» φαρμακείων,  απαγόρευση της χρήσης «παραπλανητικών» συμβόλων ή όρων από μη φαρμακεία κλπ)  σε ένα τοπίο αρρύθμιστο και ασύδοτο.  Δεν πετύχαμε αυτό που θέλαμε και που ήταν αναγκαίο (ανώτατο χρονικό όριο στην ημερήσια λειτουργία), όμως δεσμεύσαμε τους «θεσμούς» ότι το θέμα δεν έκλεισε και ότι θα ξανασυζητηθεί το επόμενο διάστημα.  Φαρμακεία 2 ταχυτήτων λόγω της απελευθέρωσης του ωραρίου,  υπάρχουν εδώ και 6 χρόνια.  Αυτό που επιδιώκουμε με τη διάταξη του ν/σ είναι να τεθούν ορισμένες  «δικλείδες ασφαλείας»,  που  μαζί με άλλες  που ήδη έχουν τεθεί στο ιδιοκτησιακό και στα ΜΗΣΥΦΑ, θα εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς,  τη βιωσιμότητα του μικρομεσαίου φαρμακείου  και κυρίως την  εύκολη πρόσβαση των πολιτών στα εφημερεύοντα φαρμακεία» τόνισε ο κ. Ξανθός.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου