Τι απαντά το Θεαγένειο για τις ελλείψεις αντικαρκινικών φαρμάκων

Τι απαντά το Θεαγένειο για τις ελλείψεις αντικαρκινικών φαρμάκων

Το νοσοκομείο Θεαγένειο απαντά για τις ελλείψεις αντικαρκινικών φαρμάκων (Etoposide και Vincristine) ότι πρόκειται για ελλείψεις που καταγράφονται σε όλη την χώρα και όχι μόνο στο Θεαγένειο.

Σε ανακοίνωσή της η διοικήτρια του νοσοκομείου Μαρία Βλάχου αναφέρει ότι η προμήθεια των ανωτέρω  σκευασμάτων γινόταν από μία και μοναδική προμηθεύτρια εταιρεία. Από το 2016 όμως η εταιρεία σταμάτησε τη συνεργασία της με τα Δημόσια Νοσοκομεία. Εξαιτίας αυτής της τακτικής, οι ασθενείς του Νοσοκομείου προμηθεύονταν  αυτά τα σκευάσματα από εξωτερικά φαρμακεία μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και με μηδενική συμμετοχή.

Τελευταία όμως, από τον Απρίλιο του 2018 παρουσιάστηκε πανελληνίως έλλειψη του σκευάσματος  Etoposide pharmachemie από την προμηθεύτρια εταιρεία, η οποία ενημέρωσε  όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις τον ΕΟΦ,  ο οποίος στη συνέχεια έδωσε εντολή για έρευνα αγοράς και εισαγωγής του ανωτέρω σκευάσματος στο ΙΦΕΤ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το Νοσοκομείο, στην προσπάθειά του να καλύψει της ανάγκες των ασθενών απευθύνθηκε σε κοινωνικά φαρμακεία και σε άλλα Νοσοκομεία προς εξεύρεση του φαρμάκου etoposide, το οποίο  είναι ένα φθηνό φάρμακο, απαραίτητο όμως σε χημειοθεραπευτικούς συνδυασμούς για την ίαση ορισμένων ογκολογικών νοσημάτων, όπως ο μεταστατικός καρκίνος των όρχεων, ο μακροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα κ.α.

Πράγματι, το Θεαγένειο ήταν από τα πρώτα που προμηθεύτηκε  μέσω του ΙΦΕΤ στις 11-05-2018, 90  flacon από το σκεύασμα Etoposide Teva, τα οποία  όμως δεν επαρκούσαν για τις ανάγκες  όλων των ασθενών. Παράλληλα, δανείστηκε 26 flacon από άλλα Νοσοκομεία, παρά την οριακή επάρκεια  και αυτών στο συγκεκριμένο φάρμακο, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν τα σχήματα των χημειοθεραπειών των ασθενών που είχαν ήδη ξεκινήσει θεραπεία και επιπλέον έγινε δωρεά 10 flacon  από το «Σύλλογο Φίλων του Θεαγένειου Νοσοκομείου». Προς το παρόν αναμένεται η νέα ποσότητα που θα προμηθεύσει ο ΙΦΕΤ το νοσοκομείο για την κάλυψη των αναγκών όλων των ασθενών.

Η αδυναμία λοιπόν προμήθειας του φαρμάκου etoposide οφείλεται  στην έλλειψή του πανελληνίως από την προμηθεύτρια εταιρεία και όχι στην έλλειψη χρημάτων για την αγορά του, επισημαίνει η διοικήτρια, τονίζοντας ότι όσον αφορά το δεύτερο σκεύασμα, το Vincristine, δεν παρατηρήθηκε έλλειψή του, ούτε κάποιο πρόβλημα στην ετοιμασία των χημειοθεραπευτικών σχημάτων που χρησιμοποιείται και στη χορήγηση του στους ασθενείς.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου