Τηλεδιάσκεψη Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Τηλεδιάσκεψη Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Η άρση των ανισοτήτων που βιώνουν οι γυναίκες οδοντίατροι στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης που είχαν μέλη της ΕΟΟ με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μ. Συρεγγέλα.

Οι ανισότητες που βιώνουν οι γυναίκες οδοντίατροι στη χώρα μας κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, ήταν το θέμα της τηλεδιάσκεψης που είχαν μέλη της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ) με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα.

«Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες οδοντίατροι βιώνουν ανισότητες σε πολλά επίπεδα και οφείλουμε να άρουμε τα εμπόδια που συναντούν όταν, για παράδειγμα, γίνονται μητέρες», τόνισε ο Πρόεδρος της ΕΟΟ Αθανάσιος Δεβλιώτης. Σύμφωνα με τον κ. Δεβλιώτη, «οι γυναίκες οδοντίατροι που αναγκάζονται να διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα για κάποιο διάστημα δεν έχουν στήριξη από την Πολιτεία. Γι’ αυτό ζητάμε από την Υφυπουργό Εργασίας να μεριμνήσει ώστε να καταπολεμηθούν οι ανισότητες, που υφίστανται οι γυναίκες που ασκούν την οδοντιατρική στη χώρα μας, ως ελευθεροεπαγγελματίες».

Όπως ανέφερε η Γενική Γραμματέας της ΕΟΟ Μαρία Μενενάκου, σύμφωνα με στοιχεία, «Μία στις δύο γυναίκες οδοντιάτρους αναγκάζεται να απέχει από την επαγγελματική της δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω κύησης, θηλασμού, φροντίδας παιδιών ή ατόμων τρίτης ηλικίας. Το Κράτος οφείλει να είναι υποστηρικτικό για τις ελευθεροεπαγγελματίες, οδοντιάτρους και όχι μόνον».

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ζητά από την Πολιτεία να προωθήσει για τους ελευθεροεπαγγελματίες, αντίστοιχες πρόνοιες με αυτές του Υπαλληλικού Κώδικα και να εφαρμοστεί η νομοθεσία που ισχύει και εφαρμόζεται για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, ώστε να αρθούν οι σημαντικές κοινωνικές ανισότητες εις βάρος τους, σε θέματα μητρότητας ή πατρότητας.

Από την πλευρά της η Υφυπουργός κα Συρεγγέλα άκουσε με προσοχή τις αιτιάσεις του οδοντιατρικού κλάδου και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων γυναικών είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αναφέρθηκε, δε, στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, σημειώνοντας ότι «λαμβάνουμε μέτρα για να προωθήσουμε την ισότιμη πρόσβαση γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, να ενισχύσουμε τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους που είναι ή ονειρεύονται να γίνουν γονείς και να στηρίξουμε τον θεσμό της οικογένειας».