Το νέο ΔΣ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής

Το νέο ΔΣ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ). Επικεφαλής του ΔΣ παραμένει ο Κ. Λουράντος.

Ειδικότερα, το ΔΣ που προέκυψε στις 8 Ιανουαρίου είναι:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λουράντος

Αντιπρόεδρος: Αδαμάντιος Ψαριανός

Γραμματέας: Ηλίας Γιαννόγλου

Ταμίας: Ιωάννης Δαγρές

Μέλη:

Ιωάννης Καβαλάρης
Στυλιανός Καλογερόπουλος
Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος
Κωνσταντίνος Σερμπίνης
Δήμητρα Τριανταφύλλη.