Τραγικές οι ελλείψεις σε ακτινοφυσικούς στα νοσοκομεία

Τραγικές οι ελλείψεις σε ακτινοφυσικούς στα νοσοκομεία

Η Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΦΙΕ), με συνεχείς παρεμβάσεις της στο Υπ. Υγείας και στις επτά Υ.Π.Ε., έχει επανειλημμένως επισημάνει, τόσο το θέμα της ανεπάρκειας και υποβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού των Δημοσίων Νοσοκομείων, όσο και το θέμα της σοβαρής υποστελέχωσης σε Φυσικούς Ιατρικής-Ακτινοφυσικούς, η οποία υποβαθμίζει και υπονομεύει την ακτινοπροστασία ασθενών και προσωπικού στην διάγνωση και θεραπεία. Ειδικά για τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτουν τα τμήματα Ακτινοθεραπείας, οι γραμμικούς επιταχυντές είναι μέσου όρου ηλικίας που υπερβαίνει τα 15 έτη!

Σύμφωνα με πρόσφατη καταγραφή της ΕΦΙΕ, οι άμεσες ανάγκες στα Νοσοκομεία της χώρας σε Φυσικούς Ιατρικής-Ακτινοφυσικούς, ανέρχονται σε πενήντα (50), αριθμός που οριακά, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, καλύπτει τις απολύτως επείγουσες ανάγκες. Από αυτές, περίπου οι 20 προορίζονται για την στελέχωση των επτά (7) Νοσοκομείων της χώρας που έχουν επιλεγεί να λάβουν την επικείμενη δωρεά γραμμικών επιταχυντών του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της δωρεάς, είναι η στελέχωση με τον απαραίτητο αριθμό Ακτινοφυσικών. Είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός του υπουργείου υπονομεύει άμεσα την εν λόγω δωρεά, η οποία αποτελεί και την μοναδική ευκαιρία αναβάθμισης της Ακτινοθεραπείας και μείωσης της μεγάλης λίστας αναμονών.

Σύμφωνα με το Υπ. Υγείας, αποτελεί «λύση» η πρόσληψη έξι (6) μόνο Φυσικών Ιατρικής-Ακτινοφυσικών, σε κάποια Νοσοκομεία μόνο της Αττικής εκ των οποίων το 50% δεν διαθέτει Τμήμα Ακτινοθεραπείας! «Η θέση αυτή του Υπ. Υγείας αποτελεί εμπαιγμό τόσο στους εργαζόμενους στα Δημόσια Νοσοκομεία όσο και στους καρκινοπαθείς της χώρας» τονίζουν τα μέλη της ΕΦΙΕ, λέγοντας πως αναμένουν την άμεση και ουσιαστική συνεργασία με το Υπ. Υγείας ώστε να επιλυθεί το θέμα προς το συμφέρον των ασθενών που σήμερα ταλαιπωρούνται.