Βουλή: Πράσινο φως για τον διορισμό νέων Διοικητών στις Υγειονομικές Περιφέρειες

Βουλή: Πράσινο φως για τον διορισμό νέων Διοικητών στις Υγειονομικές Περιφέρειες

Καθήκοντα αναλαμβάνουν οι νέοι Διοικητές των επτά Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ), καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης στη Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Στην διάρκεια της ομιλίας του ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για την ακρόαση των προτεινόμενων για τις θέσεις των Διοικητών των επτά Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας μεταξύ άλλων ανέφερε πως η Κυβέρνηση, έχει δεσμευτεί για ένα ισχυρό, αποτελεσματικό και αποδοτικό δημόσιο Σύστημα Υγείας. Ένα σύστημα το οποίο, όσο ανακάμπτει η χώρα, τόσο πιο δυνατό και καλύτερο θα γίνεται.

Ένα σύστημα που θα έχει τον πολίτη στο επίκεντρο, που θα εστιάζει στις εκροές και τα αποτελέσματα και θα ακολουθεί τις αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ, της ηλεκτρονικής και κλινικής διακυβέρνησης, θα αξιολογεί την τεχνολογία υγείας και θα λογοδοτεί ώστε να βελτιώνεται συνεχώς το επίπεδο υγείας του λαού. Και συνέχισε:

Σήμερα, ο τρόπος διαχείρισης των προβλημάτων υγείας του πληθυσμού είναι κατακερματισμένος. Η παροχή υπηρεσιών είναι μη αποτελεσματική και άνευ λόγου δαπανηρή.

Οι άμεσες δαπάνες υγείας των ιδίων των πολιτών επιβαρύνουν έναν πληθυσμό ο οποίος ήδη βρίσκεται κάτω από μεγάλη οικονομική πίεση ενώ η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας δεν είναι η βέλτιστη δυνατή και συνεχώς όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού θεωρεί ότι οι υπηρεσίες υγείας δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του.

Τι θα κάνουν

Οι νέοι Διοικητές, καλούνται να μετασχηματίσουν το υπάρχον σύστημα διοικητικής οργάνωσης, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη εποχή της πληροφορίας.

Να προωθήσουν την επιστημονική και λειτουργική διασύνδεση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τη δευτεροβάθμια, να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες στα νοσοκομεία και εκτός νοσοκομείων, όπως οι μονάδες παροχής παρηγορητικής φροντίδας, οι μονάδες φροντίδας χρονίως πασχόντων, οι υπηρεσίες αποκατάστασης, οι μονάδες γηριατρικής, κ.α.

Να προσελκύσουν κλινικές μελέτες, να ενθαρρύνουν τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να προσφέρουν στον πολίτη σύγχρονες υπηρεσίες υγείας χωρίς επιπλέον κόστος για τον πολίτη.

Να αναβαθμίσουν και να εκσυγχρονίσουν τις μονάδες υγείας και να διασφαλίσουν το δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος υγείας.