Ξεκινά η ολοήμερη λειτουργία των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ!

Ξεκινά η ολοήμερη λειτουργία των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ!

Ολοήμερη θα είναι η λειτουργία των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ που χορηγούν κυρίως  φάρμακα υψηλού κόστους τον Μάιο και τον Ιούνιο. Όπως προβλέπει σχετική απόφαση της διοίκησης του Οργανισμού η ολοήμερη λειτουργία αφορά όλα τα φαρμακεία του Οργανισμού και πραγματοποιείται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, μετά το τακτικό ωράριο και κατά τις εργάσιμες μέρες.

Στο πλαίσιο αυτό τα απογευματινά φαρμακεία θα λειτουργούν από τη λήξη της πρωινής βάρδιας και μέχρι τις 7 το βράδυ.Στην απογευματινή λειτουργία συμμετέχουν οι φαρμακοποιοί και οι βοηθοί του ΕΟΠΥΥ, καθώς και βοηθητικό διοικητικό προσωπικό.

Οι αμοιβές του προσωπικού που συμμετέχει στη λειτουργία του απογευματινού φαρμακείου καταβάλλονται από τα έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή (rebate) των κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων και ανέρχονται στο 8 ‰ των ποσών (rebate), επιμεριζόμενες στο προσωπικό που προβλέπεται να συμμετέχει στις εφημερίες.

Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματοποίησης της ολοήμερης λειτουργίας των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, έχουν οριστεί υπεύθυνοι φαρμακοποιοί των φαρμακείων ΕΟΠΥΥ και οι προϊστάμενοι των αρμοδίων Περιφερειακών Διεύθυνσεων.