Ξεκινά τον επόμενο μήνα η ισχύς της συλλογικής σύμβασης που υπέγραψε ο ΠΣΦ με τον ΕΟΠΥΥ

Ξεκινά τον επόμενο μήνα η ισχύς της συλλογικής σύμβασης που υπέγραψε ο ΠΣΦ με τον ΕΟΠΥΥ

Aπό 17 Σεπτεμβρίου 2018 ξεκινά η ισχύς της συλλογικής σύμβασης που υπέγραψε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ, οπότε και παύουν να ισχύουν οι ατομικές συμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, όσοι επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να προσχωρήσουν στη συλλογική σύμβαση.

Κατάθεση της σχετικής αίτησης προσχώρησης, όπως και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται στον ΠΦΣ, ενώ τα μέλη θα παραλαμβάνουν σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης.

Ο ΠΣΦ αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη της έγκρισης των υποβολών δηλώσεων θετικής προσχώρησης στην παρούσα σύμβαση, καθώς και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017).

Στο πλαίσιο αυτό θα επωμιστεί εξολοκλήρου το κόστος της διεκπεραίωσης της διαδικασίας συγκέντρωσης και παράδοσης στον ΕΟΠΥΥ των απαιτούμενων φακέλων των μηνιαίων υποβολών, διασφαλίζοντας τα προσωπικά οικονομικά δεδομένα των συμβεβλημένων παρόχων. ( Courier, συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση φακέλων, λογισμικό σύστημα αυτόματης ειδοποίησης παραλαβής του φακέλου στον πάροχο, οργάνωση μαθημάτων τηλε-εκπαίδευσης στα μέλη για την διαδικασία υποβολής στο Ε-δάπυ, υποστήριξη (help desk) στα μέλη κ.α).