Υπ. Υγείας: Δεν θα απολυθούν οι επικουρικοί γιατροί

Υπ. Υγείας: Δεν θα απολυθούν οι επικουρικοί γιατροί

Εγκύκλιο προς τις διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών της χώρας απέστειλε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, σημειώνοντας πως «καμία απόλυση επικουρικού προσωπικού δεν θα υπάρξει, ακόμα και εάν, συνεπεία παρατάσεων, η διάρκεια της σχετικής σύμβασης έχει υπερβεί τους 24 μήνες». Σε περίπτωση δε που υπάρξει απόλυση επικουρικού ιατρού, θα αντιμετωπιστεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας με κάθε νόμιμο τρόπο, αναφέρει η εγκύκλιος.

Όπως τονίζει η εγκύκλιος που εστάλη και στις διοικήσεις των νοσοκομείων, έχει αποφασιστεί και επίκειται άμεση νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα διασφαλίζει τη συνέχιση των συμβάσεων και της εργασιακής σχέσης του επικουρικού προσωπικού το οποίο υπηρετεί στα νοσοκομεία και τους λοιπούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργού, η καταβολή των αποδοχών του προσωπικού συνεχίζεται και γίνεται κανονικά, χωρίς να χρειάζεται η προηγούμενη θεώρηση των αντίστοιχων ενταλμάτων πληρωμή.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου