Υπ.Υγείας: Έχασε δωρεά εκατομμυρίων

Υπ.Υγείας: Έχασε δωρεά εκατομμυρίων

Δωρεά για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, που εντάσσεται σε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, απέσυρε το Ίδρυμα Σταυρος Νιάρχος, λόγω αποτυχίας κατάθεσης ολοκληρωμένης πρότασης από το Υπουργείο Υγείας.

Η δωρεά προέβλεπε τη χρηματοδότηση προγράμματος αντιμετώπισης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στα δημόσια νοσοκομεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την 4η τακτική τριμηνιαία ενημέρωση προόδου εργασιών το ΙΣΝ αναφέρει πως ενημέρωσε το Υπουργείο Υγείας πως η δωρεά του για την εν λόγω δράση «δεν μπορεί να υλοποιηθεί όπως είχε εξαρχής σχεδιαστεί και κατά συνέπεια ακυρώνεται, δεδομένων των μονομερών εξελίξεων».

«Με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υγείας, και για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε μηνών, το ΙΣΝ προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξευρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για τον σχεδιασμό της εν λόγω δράσης», συμπληρώνει το Ίδρυμα. Σύμφωνα με την αναφορά του Ιδρύματος, η Αριστοτέλους απέτυχε να παρουσιάσει εμπρόθεσμα την απαιτούμενη «ωριμη και ολοκληρωμένη πρόταση» για τη δωρεά. Επιπλέον, «μόλις πριν από λίγες ημέρες, το ΙΣΝ πληροφορήθηκε ότι, παρεμφερής εκπαιδευτική δράση, ασύμβατη με την ολοκληρωμένη αρχική πρότασή του προς το Υπουργείο, βρίσκεται ήδη υπό υλοποίηση από φορέα του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ), με πόρους του ΕΔ».

Share Button