Υπουργείο Υγείας: Έρχεται και κινητή μονάδα ΠΦΥ!

Υπουργείο Υγείας: Έρχεται και κινητή μονάδα ΠΦΥ!

«Περάσαμε – για 1η φορά από ιδρύσεως του ΕΣΥ- από τη θεωρία για την ΠΦΥ στην πράξη, στην εφαρμοσμένη πολιτική. Με όλα τα προβλήματα, δυσκολίες, καθυστερήσεις  και λάθη που συνήθως συνοδεύουν κάθε εφαρμοσμένη πολιτική». Αυτό ανέφερε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, μιλώντας σε ημερίδα για την ΠΦΥ και κάνοντας την αποτίμηση του έργου των πρώτων 100 ΤΟΜΥ που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

«Εχουμε τις πρώτες ενδείξεις σημαντικής μείωσης των ανικανοποίητων ιατρικών αναγκών, κυρίως για λόγους οικονομικούς, οι οποίες από 4,1% στο σύνολο του πληθυσμού το 2009 έφτασαν στο 14,4% το 2016 και υποχώρησαν στο 10,9% το 2017, μετά το νόμο για τους ανασφάλιστους» δήλωσε ο κ. Ξανθός, λέγοντας πως πολιτική προτεραιότητα εξακολουθεί να είναι η εξάλειψη των ανισοτήτων στην υγειονομική φροντίδα, είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε λόγω δυσκολιών πρόσβασης (νησιά, άγονες περιοχές), μεγάλων αναμονών ή λειτουργικών ανεπαρκειών του ΕΣΥ.

Ο οικογενειακός γιατρός και οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), αποτελούν μια καινοτομία για το ΕΣΥ, που αναπτύσσεται σταδιακά, με δυσκολίες, προβλήματα και καθυστερήσεις, όπως κάθε σοβαρή μεταρρύθμιση σε όλο τον κόσμο. Είναι όμως μια αλλαγή που ενισχύει και ενδυναμώνει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και, κυρίως, αναβαθμίζει τη φροντίδα των πολιτών, σημείωσε ο κ. Ξανθός, κάνοντας, ωστόσο, ιδιαίτερη αναφορά σε μία μεγάλη δυσκολία που υπάρχει, στην περιορισμένη ανταπόκριση στην κάλυψη των θέσεων οικογενειακών γιατρών που έχουν σχεδιαστεί για τις ανάγκες του αστικού πληθυσμού της χώρας.

Όπως είπε ο υπουργός, η μειωμένη διαθεσιμότητα από την πλευρά των γιατρών οφείλεται κυρίως στη μεγάλη διαρροή ιατρικού δυναμικού στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι λόγοι που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις, τις αποδοχές, την ανασφάλεια για την προοπτική του νέου μοντέλου μετά το τέλος της 4ετούς ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, το νέο πλαίσιο των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ κλπ.

Με τις νέες προσλήψεις οικογενειακών γιατρών στις ΤΟΜΥ αυτή την περίοδο (300 επιπλέον), με τις διαρκώς αυξανόμενες συμβάσεις οικογενειακών γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ ( έφτασαν ήδη περίπου τους 700), με τη στήριξη των σημερινών δομών ΠΦΥ ( Κέντρα Υγείας πόλης και υπαίθρου), με την ανάπτυξη του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ), η υπόθεση της αναδιοργάνωσης του Συστήματος Υγείας με επίκεντρο την ΠΦΥ θα αποκτά καθημερινά πιο ουσιαστικό περιεχόμενο, βιωσιμότητα και προοπτική. Το σύστημα θα αναπτύσσεται σταδιακά με βάση την επάρκεια οικογενειακών γιατρών ( είτε στις ΤΟΜΥ και στα Κέντρα Υγείας, είτε συμβεβλημένων), καλύπτοντας ένα διαρκώς αυξανόμενο τμήμα του αστικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με τον υπουργό, υπάρχει ακόμη ένα σοβαρό πρόβλημα, αυτό της κάλυψης των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας εκτός των πόλεων, στην ύπαιθρο, στα νησιά, στα ορεινά και δυσπρόσιτα μέρη. Η απάντηση στην ανάγκη επαρκούς και συστηματικής φροντίδας υγείας του πληθυσμού που διαμένει σε απομακρυσμένες περιοχές της ενδοχώρας, είναι η Κινητή Μονάδα ΠΦΥ, μια ομάδα δηλαδή επαγγελματιών υγείας που συμπεριλαμβάνει γιατρό, οδοντίατρο, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας, μαία, κοινωνικό λειτουργό, τεχνολόγο ιατρικών εργαστηρίων  κλπ, η οποία θα έχει οργανική σχέση με ένα Κέντρο Υγείας αγροτικού τύπου και θα οργανώνει την εκ περιτροπής παρουσία αυτού του υγειονομικού προσωπικού σε δημοτικά διαμερίσματα που σήμερα, λόγω ανεπαρκειών στη στελέχωση των ΚΥ, των ΠΠΙ και ΠΙ της υπαίθρου, εμφανίζουν ελλιπή ιατρική κάλυψη και οι κάτοικοι τους στερούνται πολύτιμων υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας.

Όπως ανέφερε ο κ. Ξανθός, «η Κινητή Μονάδα ΠΦΥ θα αποτελέσει «όχημα» για την περιφερειακή αποκέντρωση της μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ  και για την ανάπτυξη του θεσμού του οικογενειακού γιατρού και της ομάδας υγείας και στις πιο άγονες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. Θα αναλάβει δηλαδή να υλοποιήσει τη φιλοσοφία του νέου μοντέλου ΠΦΥ και των ΤΟΜΥ ( που αναπτύσσονται κυρίως σε αστικές περιοχές ) στις πιο απαιτητικές και δύσκολες συνθήκες του αγροτικού πληθυσμού. Έχουμε ήδη δρομολογήσει τη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους αυτής της πολύ σημαντικής παρέμβασης».

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου