Υπουργείο Υγείας: Έρχονται 175 προσλήψεις στα ΤΕΠ και προκηρύσσονται 1350 θέσεις λοιπού προσωπικού σε νοσοκομεία και ΕΚΑΒ

Υπουργείο Υγείας: Έρχονται 175 προσλήψεις στα ΤΕΠ και προκηρύσσονται 1350 θέσεις λοιπού προσωπικού σε νοσοκομεία και ΕΚΑΒ

Υπογράφηκαν από τον Βασίλη Κικίλια οι διορισμοί 175 γιατρών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) σε νοσοκομεία της Αττικής.

Ολοκληρώθηκε, επίσης, η κατανομή 1.300 θέσεων λοιπού προσωπικού για τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και είναι έτοιμη προς δημοσίευση η προκήρυξη για 50 προσλήψεις στο ΕΚΑΒ.

Όπως έγινε γνωστό την Τρίτη, βρίσκεται σε εξέλιξη ο ανασχεδιασμός της λειτουργίας των ΤΕΠ και η διασύνδεσή τους με το ΕΚΑΒ. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Η ίδρυση αυτόνομων ΤΕΠ και η αλλαγή του τρόπου εφημέρευσης των νοσοκομείων, είναι τα επόμενα βήματα που σχεδιάζει το υπουργείο Υγεία. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη μείωση των ωρών αναμονής των ασθενών.

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

Οι διορισμοί στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών αφορούν 113 γιατρούς στα νοσοκομεία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) και σε 62 γιατρούς στα νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ.
Οι 1.300 θέσεις λοιπού προσωπικού είναι κυρίως νοσηλευτές, σε ποσοστό 45%, και ειδικότητες, όπως τραυματιοφορείς, προσωπικό ιατρικών εργαστηρίων, διοικητικό προσωπικό και άλλες.

Οι θέσεις έχουν κατανεμηθεί ανάλογα με τις ανάγκες των νοσοκομείων στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες, ως εξής: 1η ΥΠΕ: 270, 2η ΥΠΕ: 270, 3η ΥΠΕ: 150, 4η ΥΠΕ: 170, 5η ΥΠΕ: 130, 6η ΥΠΕ: 180, 7η ΥΠΕ: 130.

Οι 50 θέσεις που προκηρύσσονται στο ΕΚΑΒ, αφορούν στην κάλυψη 50 θέσεων πληρωμάτων ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ Αθήνας.

Οι προκηρύξεις για τους 1.350 διορισμούς αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ, που θα έχει και την ευθύνη αξιολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων.