Τι ζήτησε ο υπουργός Υγείας από τους διοικητές των νοσοκομείων

Τι ζήτησε ο υπουργός Υγείας από τους διοικητές των νοσοκομείων

Πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας σύσκεψη της πολιτικής ηγεσίας με τους διοικητές- υποδιοικητές και τους διευθυντές ιατρικής υπηρεσίας που εκτελούν χρέη διοικητή σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, παρουσία και των διοικητών των ΥΠΕ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου και οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί με στόχο τη στήριξη του δημόσιου συστήματος περίθαλψης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καλή συνεργασία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των Διοικήσεων, των ΥΠΕ και του Υπουργείου αλλά και με το ανθρώπινο δυναμικό των νοσοκομείων. Η αναγνώριση του δύσκολου έργου που προσφέρουν  οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους αποτελεί προϋπόθεση εξασφάλισης ενός διαφορετικού εργασιακού και κοινωνικού ήθους στο Δημόσιο Σύστημα υγείας.

Επιπλέον, ζητήθηκε από τους διοικητές η στενή παρακολούθηση των καθημερινών  λειτουργικών προβλημάτων των νοσοκομείων και η έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπισή τους ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ευαισθησία που πρέπει να επιδεικνύεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αναγκών αξιοπρεπούς φροντίδας των ασθενών.

Από την πλευρά τους, οι διοικητές παρουσίασαν μια συνοπτική εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο (ελλείψεις σε προσωπικό, δυσκίνητο σύστημα προμηθειών κ.α) και έθεσαν ένα γενικότερο προβληματισμό για την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί το επόμενο διάστημα για την  αναδιοργάνωση του ΕΣΥ.

Τέλος, η πολιτική ηγεσία παρουσίασε τα οικονομικά δεδομένα που αφορούν την αυξημένη χρηματοδότηση των νοσοκομείων και του συστήματος υγείας για το 2016, τα αυξημένα κονδύλια για τις εφημερίες και τις υπερωρίες  και την  πορεία υλοποίησης του σχεδίου σταδιακής κάλυψης των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με τις αυτές τις παρεμβάσεις θα σταθεροποιηθεί μέσα στο 2016 η λειτουργία του ΕΣΥ και θα υπάρξει μια αισθητή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.