Ζητούνται επικουρικοί ιατροί στην Κω, με επίδομα 450 ευρώ το μήνα

Ζητούνται επικουρικοί ιατροί στην Κω, με επίδομα 450 ευρώ το μήνα

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» προκήρυξε τρεις θέσεις επικουρικών ιατρών: καρδιολογίας, παθολογίας και παιδιατρικής.

Όσοι ιατροί ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως επικουρικοί ιατροί, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με τριετή θητεία για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του ΓΝ – ΚΥ Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ», καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών που τηρεί η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και  Αιγαίου. Η πρόσληψη θα γίνει άμεσα.

Για τις θέσεις αυτές η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα παρέχει στους Επικουρικούς Ιατρούς το χρηματικό επίδομα των 450 ευρώ μηνιαίως για όλη τη διάρκεια της τριετούς θητείας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2242360227 και από το γραφείο του Αν. Διοικητή στο 2242360221.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου