Οι ψυχολογικές παρεμβάσεις μπορούν να σώσουν τους καρδιοπαθείς!

Οι ψυχολογικές παρεμβάσεις μπορούν να σώσουν τους καρδιοπαθείς!

Οι συστηματικές ψυχολογικές παρεμβάσεις, παράλληλα με την κανονική θεραπεία, θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά τα νέα καρδιαγγειακά επεισόδια και τους πρόωρους θανάτους καρδιοπαθών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η προσθήκη της ψυχολογικής υποστήριξης στο σύνηθες θεραπευτικό σχήμα μειώνει, μετά από μια διετία, τα καρδιαγγειακά περιστατικά και τους σχετικούς θανάτους σε ποσοστό έως 55%. Η ωφέλεια των ψυχολογικών παρεμβάσεων δεν γίνεται άμεσα ορατή κατά τα πρώτα δύο χρόνια, αλλά μετά είναι αισθητή.

«Οι ασθενείς είναι λιγότερο πιθανό να πάθουν άλλο έμφραγμα, να πεθάνουν ή να κάνουν νέα εισαγωγή στο νοσοκομείο, όταν τους μιλάμε για την θεραπεία τους, τους παίζουμε μουσική ή τους βοηθάμε να κάνουν την προσευχή τους», αναφέρουν οι ειδικοί, τονίζοντας πως «η σταφανιαία νόσος, εκτός από τη σωματική, έχει και μια ψυχολογική διάσταση».

Ερευνητές έκαναν μια συγκριτική αξιολόγηση (μετα-ανάλυση) εννέα δημοσιευμένων κλινικών μελετών πάνω στο θέμα και επιβεβαίωσαν τις δικές τους παρατηρήσεις για τη σημασία που μπορεί να έχει η ψυχολογική υποστήριξη ενός καρδιοπαθούς στην πορεία της ασθένειάς του. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν καθοδήγηση του ασθενούς να κάνει ασκήσεις χαλάρωσης, συζήτηση με τις οικογένειές τους για τα θέματα που τον απασχολούν κ.α.

Εξάλλου, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι καρδιοπαθείς μπορούν να βοηθηθούν από μια γενικότερη «νέα κουλτούρα ενημέρωσής τους, η οποία τους ενθαρρύνει να κάνουν περισσότερες ερωτήσεις και να εμπλέκονται πιο πολύ στις αποφάσεις που αφορούν τη θεραπεία τους».

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες, όπως η κατάθλιψη, η κοινωνική απομόνωση, το χρόνιο στρες, αλλά και τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης του πρώτου εμφράγματος. Η μελέτη δείχνει ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο και στην πορεία εξέλιξης ενός καρδιοπαθούς, ο οποίος ήδη έχει υποστεί ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο.

Γι’ αυτό, κατά τους ερευνητές, οι ψυχολογικές παρεμβάσεις θα πρέπει να ενσωματωθούν οργανικά στην αποκατάσταση των καρδιοπαθών με στεφανιαία νόσο. Νέες μελέτες θα μπορούσαν να διερευνήσουν ποιες από αυτές τις παρεμβάσεις είναι οι πιο αποτελεσματικές (για παράδειγμα η εισαγωγή της μουσικοθεραπείας στην κλινική πρακτική).