Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

MSD: Πρόγραμμα μειώνει το κόστος των μακροχρόνιων νοσηλειών

MSD: Πρόγραμμα μειώνει το κόστος των μακροχρόνιων νοσηλειών

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Μ. Βρετανίας αποφάσισε να υιοθετήσει την καινοτόμα πρόταση που ανέπτυξαν από κοινού η MSD και η Verily (πρώην Google Life Science) με την ονομασία «Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης σε Μακροχρόνιες Καταστάσεις». Το αποτέλεσμα της συνέργειας αναμένεται να βοηθήσει στην αξιολόγηση των ευεργετικών επιδράσεων που έχουν οι νέες τεχνολογίες στην προληπτική μείωση του κόστου... »