Συνεργασία Sanofi και Translate Bio για ανάπτυξη εμβολίου κατά του κορωνοϊού

Συνεργασία Sanofi και Translate Bio για ανάπτυξη εμβολίου κατά του κορωνοϊού

Η Sanofi Pasteur, η παγκόσμια επιχειρησιακή μονάδα εμβολίων της Sanofi και η Translate Bio (NASDAQ: TBIO), μια εταιρεία θεραπειών κλινικού σταδίου με βάση το αγγελιοφόρο RNA (mRNA), θα συνεργαστούν για να αναπτύξουν ένα νέο εμβόλιο mRNA εναντίον της νόσου COVID-19. Η συγκεκριμένη συνεργασία αξιοποιεί μια υπάρχουσα συμφωνία ανάμεσα στις δύο εταιρείες που ισχύει από το 2018 και αφορά στην ανάπτυξη εμβολίων mRNA για λοιμώδη νοσήματα.

Η Translate Bio έχει ξεκινήσει την παραγωγή πολλαπλών δομών mRNA και θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα mRNA που διαθέτει για την ανακάλυψη, τον σχεδιασμό και την παραγωγή μιας σειράς υποψήφιων εμβολίων εναντίον του ιού SARS-CoV-2. Η Sanofi θα παράσχει την εκτενή τεχνογνωσία της στο πεδίο των εμβολίων, καθώς και την υποστήριξη από τα εξωτερικά ερευνητικά της δίκτυα για την προώθηση υποψήφιων εμβολίων με στόχο την πιθανή περαιτέρω ανάπτυξη. Μέσω της πλατφόρμας θεραπειών mRNA κλινικού σταδίου που διαθέτει, η Translate Bio έχει τη δυνατότητα παραγωγής μίας παρτίδας των 100 γραμ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επέκταση με τη δημιουργία ενός ειδικού παραγωγικού χώρου, σε συνεργασία με έναν παρασκευαστή επί συμβάσει, όπου θα φιλοξενείται η παραγωγή τουλάχιστον δύο παρτίδων των 250 γραμ. σε μηνιαία βάση.  Ανάλογα με την τελική δόση για ανθρώπινη χρήση, η πλατφόρμα mRNA της Translate Bio διαθέτει εξαιρετικές προοπτικές να ανταποκριθεί στη μελλοντική ζήτηση, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες μιας πανδημίας.

Για τη Sanofi, πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία στο πλαίσιο των προσπαθειών της να αναπτύξει ένα νέο υποψήφιο εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19. Τον Φεβρουάριο 2020, η εταιρεία ανακοίνωσε τη συνεργασία με την Αμερικανική Αρχή Προηγμένης Έρευνας και Ανάπτυξης στη Βιοϊατρική (BARDA) για την προώθηση ενός νέου υποψήφιου εμβολίου εναντίον της νόσου COVID-19. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας με την BARDA, η Sanofi θα ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός ανασυνδυασμένου, βασισμένου σε πρωτεϊνες, υποψήφιου εμβολίου έναντι της νόσου COVID-19 .

“Έχουμε δεσμευτεί να αξιοποιήσουμε διαφορετικούς τρόπους για την αντιμετώπιση της κρίσης της δημόσιας υγείας λόγω του νέου κορωνοϊού COVID-19, δοκιμάζοντας θεραπείες και δύο εμβόλια με τη χρήση διαφορετικών πλατφορμών. Πιστεύουμε ότι όσες περισσότερες προσεγγίσεις διερευνούμε, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να πετύχουμε αυτόν τον στόχο,” δήλωσε ο David Loew, Global Head of Vaccines της Sanofi. “Η ύπαρξη επαρκούς μέγιστης παραγωγικής ικανότητας θα αποτελέσει το κλειδί για την κάλυψη της πιθανά αυξημένης ζήτησης για εμβόλια και βάσει της εμπειρίας από τη μέχρι τώρα συνεργασία μας, θεωρούμε ότι η πλατφόρμα mRNA της Translate Bio θα μπορούσε να μας βοηθήσει να καλύψουμε αυτή την ανάγκη.”

“Οι ομάδες της Translate Bio και της Sanofi Pasteur έχουν παραγάγει ενθαρρυντικά προκλινικά δεδομένα σχετικά με πολλά λοιμώδη νοσήματα στόχους στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας μας στο πεδίο των εμβολίων mRNA. Αυτό το έργο θα αποτελέσει ισχυρό θεμέλιο για τις κοινές ερευνητικές μας προσπάθειες στην καταπολέμηση της νόσου COVID-19 με στόχο να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση αυτής της απειλής για τη δημόσια υγεία,” δήλωσε ο Ronald Renaud, Chief Executive Officer της Translate Bio. “Οι κοινές προσπάθειές μας για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19 θα αξιοποιήσουν την καινοτόμο πλατφόρμα mRNA της Translate Bio, καθώς και την τεχνογνωσία εμβολίων της Sanofi και τη συνεχιζόμενη έρευνα στη νόσο COVID-19 με στόχο την ταχεία ανάπτυξη ενός νέου εμβολίου mRNA στην κλινική πρακτική.”

Σχετικά με τα εμβόλια mRNA 

Η δράση των εμβολίων βασίζεται στη μίμηση παθογόνων παραγόντων με σκοπό τη διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος, δημιουργώντας έτσι έναν αμυντικό μηχανισμό που παραμένει ενεργός στον οργανισμό για την καταπολέμηση μελλοντικών λοιμώξεων. Τα εμβόλια mRNA προσφέρουν μια καινοτόμο προσέγγιση παρέχοντας μια αλληλουχία νουκλεοτιδίων που κωδικοποιεί το αντιγόνο ή τα αντιγόνα που έχουν επιλεχθεί με κριτήριο τις αυξημένες δυνατότητές τους να προκαλέσουν μια προστατευτική ανοσολογική απόκριση. Επιπλέον, τα εμβόλια mRNA αντιπροσωπεύουν μια δυνητικά καινοτόμο εναλλακτική στα συμβατικά εμβόλια για αρκετούς λόγους – την υψηλή ισχύ τους, την ικανότητα να ενεργοποιούν την παραγωγή πρωτεϊνών χωρίς να απαιτείται είσοδος στον πυρήνα, τη δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης και χαμηλού κόστους παραγωγής, καθώς και ασφαλή χορήγηση χρησιμοποιώντας μη-ιικά συστήματα μεταφοράς. Η συγκεκριμένη προσέγγιση δυνητικά επιτρέπει την ανάπτυξη εμβολίων για θεραπευτικά πεδία όπου ο εμβολιασμός δεν αποτελεί επιλογή σήμερα. Επιπλέον, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί έκφραση ενός επιθυμητού αντιγόνου ή πολλών αντιγόνων από το mRNA χωρίς να απαιτείται προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας, προσφέροντας μέγιστη ευελιξία και αποτελεσματικότητα κατά τη διαδικασία ανάπτυξης.

Σχετικά με τη συνεργασία της Sanofi Pasteur με την Translate Bio

Το 2018, η Translate Bio υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας και παραχώρησης αποκλειστικής άδειας εκμεταλλεύσεως με τη Sanofi Pasteur Inc., την παγκόσμια επιχειρησιακή μονάδα εμβολίων της Sanofi, για την ανάπτυξη εμβολίων mRNA που αφορούν έως και πέντε παθογόνους παράγοντες σχετιζόμενους με λοιμώδη νοσήματα. Η εν λόγω συνεργασία συνδυάζει την ηγετική θέση της  Sanofi Pasteur στο πεδίο των εμβολίων και την τεχνογνωσία της Translate Bio στην έρευνα και ανάπτυξη mRNA. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι εταιρείες διεξάγουν από κοινού προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την προώθηση εμβολίων mRNA και την ανάπτυξη πλατφόρμας εμβολίων mRNA κατά τη διάρκεια μιας τριετούς ερευνητικής περιόδου. Η Translate Bio και η Sanofi Pasteur έχουν σημειώσει πρόοδο στα προγράμματα προκλινικής ανάπτυξης εμβολίων, στα οποία περιλαμβάνονται ο έλεγχος, η βελτιστοποίηση και η παραγωγή συνθέσεων mRNA και λιπιδικών νανοσωματιδίων [LNP] για πολλούς στόχους.

Επιμέλεια: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου