ΕΟΠΥΥ: Παράταση για τις νέες συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς

ΕΟΠΥΥ: Παράταση για τις νέες συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς

Για να μην ” πίασει πάτο” η υπόθεση οικογενειακός γιατρός η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έδωσε νέα μίνι παράταση ενώ προχώρησε και σε τροποποίηση της σύμβασης, χωρίς όμως να δίνει επιπλέον χρήματα στις αμοιβές, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να προσελκύσει τους γιατρούς.

Αναλυτικότερα οι παθολόγοι, οι γενικοί γιατροί αλλά και οι παιδίατροι, που επιθυμούν να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου. Αντίστοιχα, ο φάκελος με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μπορεί να κατατεθεί μέχρι τις 20 του μήνα.

Αλλαγές στη σύμβαση

Για να …προσελκύσει τους γιατρούς η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ προχώρησε και σε μικροαλλαγές της σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό:

Δίνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη θέσης και σε όμορους δήμους, καθώς σε ορισμένους δήμους διαπιστώθηκε παντελής απουσία ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών.

Ήρε τον ηλικιακό περιορισμό των 65 ετών.

Παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων οικογενειακών γιατρών και στους γιατρούς με “πιστοποιητικό ιδιότητας γενικής ιατρικής αρ. 9 ΠΔ38/04”.

Αύξησε τις προκηρυχθείσες θέσεις των οικογενειακών γιατρών στην Κρήτη, έπειτα από σχετική διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας ΔΥΠΕ.