Στο ΣτΕ οι γιατροί για την αναπροσαρμογή των συντάξεών τους

Στο ΣτΕ οι γιατροί για την αναπροσαρμογή των συντάξεών τους

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ζητά να ακυρωθούν ως αντίθετες στις συνταγματικές αρχές και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) οι υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες αφενός αναπροσαρμόζονται οι κύριες συντάξεις και αφετέρου ορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού των εφάπαξ παροχών πρόνοιας.

Στις δύο προσφυγές του ο ΠΙΣ υποστηρίζει, ότι οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις και οι εφάπαξ παροχές πρόνοιας προσκρούουν στο Σύνταγμα και ειδικότερα, στα άρθρα:

1) 2 παράγραφος 1 που προστατεύει την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια,

2) 2 παράγραφος 5 που καθιερώνει την αρχή της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου,

3) 4 παράγραφος 1 για την προστασία της ισότητας των πολιτών,

4) 4 παράγραφος 5 για την προστασία της ισότητας στα φορολογικά βάρη,

5) 22 παράγραφος 5 και 25 παράγραφος 4 για την προστασία της κοινωνικής ασφάλισης,

6) 25 που καθιερώνει την αρχή της αναλογικότητας,

7) 95 για την υποχρέωση της πολιτείας να συμμορφώνεται στις δικαστικές αποφάσεις και

8) 106 για την προστασία του εθνικού πλούτου.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι υπουργικές αποφάσεις παραβιάζουν το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ που προστατεύει την περιουσία στην έννοια της οποίας περιλαμβάνεται ο μισθός και η σύνταξη, όπως επίσης παραβιάζεται η νομολογία του ΣτΕ και ειδικά οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου (2287-2290/2015) με τις οποίες είχαν κριθεί αντισυνταγματικές οι μειώσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεων που έγιναν με τους νόμους 4051 και 4093/2016.