ΠΟΕΔΗΝ: Διαφωνεί με πρόσληψη ιατρών με μπλοκάκι στα νοσοκομεία

ΠΟΕΔΗΝ: Διαφωνεί με πρόσληψη ιατρών με μπλοκάκι στα νοσοκομεία

Για πρώτη φορά αντί να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις γιατρών, αντί να καλυφθούν τα κενά με επικουρικό ιατρικό προσωπικό, έχουμε την προκήρυξη 365 ιδιωτών γιατρών για τα Νοσοκομεία για 2 συν 2 μήνες με δελτίο παροχής υπηρεσιών με εξειδίκευση στη ΜΕΘ από το Υπουργείο Υγείας που κατανέμονται στην κάθε Υγειονομική Περιφέρεια.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, οι ιδιώτες γιατροί θα προσλαμβάνονται με βάση το άρθρο 14 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 84/3-4-2020) που κυρώθηκε με το Νόμο 4690/2020 και η προκήρυξη αυτή είναι αρχή κατάργησης της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών στο ΕΣΥ.

Η ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι διαφωνεί με την πρόσληψη ιδιωτών ιατρών με μπλοκάκι στα νοσοκομεία και σημειώνει ότι αφού υπάρχουν έκτακτες ανάγκες, όπως ορίζει η προκήρυξη, πρέπει να δοθούν οικονομικά και υπηρεσιακά κίνητρα στους γιατρούς του ΕΣΥ να υπηρετήσουν σε απομακρυσμένες περιοχές και σε νησιά.