Πότε και γιατί προσφεύγουν οι πολίτες στα Γραφεία Ασθενών στο ΕΣΥ;

Πότε και γιατί προσφεύγουν οι πολίτες στα Γραφεία Ασθενών στο ΕΣΥ;

Την ενθάρρυνση των πολιτών να προσφεύγουν στα Γραφεία Προάσπισης των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υγείας επιδιώκει το υπουργείο Υγείας, καθώς παρά την αύξηση αναφορών το 2018 που δείχνει ότι σιγά-σιγά γίνονται γνωστά, ο αριθμός παραμένει σχετικά μικρός σε σχέση με τον αριθμό των ασθενών που δέχονται τα δημόσια νοσοκομεία- περίπου δύο εκατομμύρια νοσηλείες σε ετήσια βάση και περισσότερες από 11 εκατομμύρια επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία και τα επείγοντα.

Στόχος είναι τα Γραφεία Προάσπισης των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υγείας «να αποτελέσουν σημείο αναφοράς των πολιτών», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γιαννόπουλος. «Το υπουργείο Υγείας προχωρά στην αναβάθμιση τους σε αυτοτελή τμήματα, όπου αποκλειστικά και ολοκληρωμένα το προσωπικό τους θα ασχολείται με τις αναφορές-καταγγελίες, ενώ το Γραφείο θα εποπτεύει και τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της λίστας χειρουργείων».

Το ότι δημιουργήσαμε αυτά τα γραφεία, σημειώνει ο κ. Γιαννόπουλος, δείχνει ότι δεν θέλουμε να εξετάζονται οι καταγγελίες και τα παράπονα των ασθενών από τους ίδιους που παρέχουν τις υπηρεσίες, αλλά από άλλους υπαλλήλους των νοσοκομείων και την διοίκηση.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, το επόμενο διάστημα θα ενταθεί η ενημέρωση των ληπτών από τα ίδια τα γραφεία. Θα πρέπει να παροτρύνονται οι πολίτες να υποβάλλουν και γραπτά τις καταγγελίες (μεγάλο μέρος γίνεται προφορικά). «Θέλουμε να αποβάλλουμε τον φόβο και ο ασθενής να γίνει πιο διεκδικητικός για τα δικαιώματα του τα οποία πρέπει να γνωρίζει».

Λειτουργία των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Στο αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί των ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις ή καταγγελίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό της υγείας.

Οι δράσεις του Γραφείου στοχεύουν να συμβάλουν στη διευθέτηση υποθέσεων που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος του πολίτη για την υγεία του, αποσκοπώντας στην εξομάλυνση και εξάλειψη δυσλειτουργιών που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση του και κατ’ επέκταση και το έργο των εργαζόμενων στον υγειονομικό τομέα, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Το Αυτοτελές Γραφείο υπάγεται απ’ ευθείας στη Διοίκηση, στοχεύοντας να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών όλων των μονάδων του νοσοκομείου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ