185 προσλήψεις στο γενικό νοσοκομείο Θήρας

185 προσλήψεις στο γενικό νοσοκομείο Θήρας

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τις προσλήψεις που θα γίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι στις 11 Απριλίου 2016 και αφορά 185 θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού, τεχνικού προσωπικού, καθώς επίσης γενικών καθηκόντων, οδηγών και φυλάκων.

Συγκεκριμένα, η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την αίτησή τους για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση έκτακτων και εποχιακών αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας για χρονικό διάστημα ενός έτους, που θα μπορεί να παραταθεί για έναν επιπλέον χρόνο.

Οσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να διαβάσουν αναλυτικότερα την προκήρυξη εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%924%CE%9F%CE%A1%CE%A13-%CE%94%CE%A7%CE%A6?inline=true