ΠΙΣ: Πρέπει να αξιοποιηθούν οι νέοι γιατροί για να μη φεύγουν στο εξωτερικό

ΠΙΣ: Πρέπει να αξιοποιηθούν οι νέοι γιατροί για να μη φεύγουν στο εξωτερικό

Ευρεία σύσκεψη στα γραφεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και των ιδιωτικών παρόχων  υγείας του ΕΟΠΥΥ. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η διαπραγμάτευση των νέων συμβάσεων με τους ιδιωτικούς παρόχους υγείας.

Ως εκπρόσωπος όλων των παρόχων υγείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Βλασταράκος δήλωσε ότι στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει την ασφαλή και ποιοτική περίθαλψη των ασφαλισμένων και την αξιοπρεπή ιατρική λειτουργία. Παράλληλα, ο Π.Ι.Σ. θα υπερασπίζεται τα επαγγελματικά δικαιώματα των παρόχων υγείας.

Ο κ. Βλασταράκος ανέφερε τις θέσεις του Π.Ι.Σ., οι οποίες είναι η σύναψη συλλογικής σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τον Π.Ι.Σ. και τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους,  για όσους ιατρούς το επιθυμούν, κατά πράξη και περίπτωση, την άμεση εξόφληση των παρόχων υγείας, όπως ορίζει η σύμβαση (εντός 60 ημερών) και τον ποιοτικό έλεγχο των παρόχων μέσα από τους Ιατρικούς Συλλόγους που εκδίδουν την άδεια λειτουργίας ή τον ΕΟΠΥΥ. Όπως είπε, θεωρεί απαράδεκτο να επιβαρύνονται επιπλέον οι πάροχοι, οι οποίοι έχουν να πληρωθούν μήνες, ή πληρώνονται καθυστερημένα για επιπλέον υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.

Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. συζήτησε με τους παρόχους όλα τα σημεία της σύμβασης που έχει υποβληθεί από τις επιτροπές διαπραγμάτευσης.

Ο Π.Ι.Σ. θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να συμβάλλει στη στήριξη του ΕΟΠΥΥ, για να μπορέσει να επιχορηγήσει Νοσοκομεία  και Ιδιωτικούς Φορείς, καθώς και τους λοιπούς παρόχους υγείας, οι οποίοι προσφέρουν στο σύστημα χωρίς να έχουν ακούσει έστω ένα «ευχαριστώ».

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση τόνισαν, στο σύνολό τους, ότι όλοι μαζί κάτω από την ομπρέλα του Π.Ι.Σ., μπορούν να ενισχύσουν τη δράση τους για να εκτελέσουν το καθήκον τους, όπως επιβάλλει η ιατρική δεοντολογία, αλλά και οι απαιτήσεις των πολιτών.

Ο Π.Ι.Σ. θεωρεί ότι υπάρχει ολιγωρία από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση για τις συμβάσεις. Πιστεύει δε, ότι δεν είναι εύκολο να υπογραφούν νέες συμβάσεις μέχρι τις 30.6.2016, οπότε λήγουν οι παλαιές. Είναι απαράδεκτο οι νέοι ιατροί να μην αξιοποιούνται καταλλήλως και να μένουν στην ανεργία, την υποαπασχόληση, ή να αναγκάζονται να μεταναστεύσουν αφού δεν τους δίδεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ.

Ο Π.Ι.Σ. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη μεγάλη αυτή καθυστέρηση, αλλά εκφράζει και την αγωνία του για την περίθαλψη των πολιτών.