Πώς επιλέγονται οι γνωμοδοτούντες γιατροί ΣΗΠ

Πώς επιλέγονται οι γνωμοδοτούντες γιατροί ΣΗΠ

Οι ιατροί που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) του ΕΟΠΥΥ και περιλαμβάνονται σε κατάλογο γνωμοδοτούντων ιατρών, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του υπουργού Υγείας, επιλέγονται από τον υπουργό Υγείας, μετά από πρόταση των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠε).

Οι ιατροί κατέχουν τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή τη θέση Διευθυντή ΕΣΥ ή Επιμελητή Α’ ΕΣΥ, με τίτλο ειδικότητας: α) Αιματολογία, β) Ακτινοθεραπευτική/Ογκολογική, γ) Αναισθησιολογία, δ) Γαστρεντερολογία, ε) Γυναικολογία, στ) Δερματολογία, ζ) Ενδοκρινολογία, η) Καρδιολογία, θ) Νευρολογία, ι) Νεφρολογία, ια) Παθολογική Ογκολογία, ιβ) Ορθοπαιδική, ιγ) Ουρολογία, ιδ) Οφθαλμολογία, ιε) Παθολογία, ιστ) Παιδιατρική, ιζ) Πνευμονολογία, ιη) Ρευματολογία, ιθ) Ψυχιατρική. Τα παραπάνω προβλέπει απόφαση του υπουργού Υγείας.