ΠΣΦ: Διευκρινίσεις για την οικονομική βιωσιμότητα των φυσικοθεραπευτών

ΠΣΦ: Διευκρινίσεις για την οικονομική βιωσιμότητα των φυσικοθεραπευτών

Η τιμή αποζημίωσης της φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας θεωρητικά ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ, ενώ το 2012 η τιμή έφθανε στα 20 ευρώ. Εκείνο το οποίο, όμως, δεν αναφέρεται είναι η πραγματική τιμή αποζημίωσης, μετά από την αφαίρεση των επιστροφών (rebate & clawback).

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, υπογραμμίζοντας πως το 2016 οι πραγματικές ετήσιες υποβληθείσες πραγματικές δαπάνες – εκτελεσμένες συνεδρίες φυσικοθεραπείας – ανήλθαν στο ποσό των 93.202.000 ευρώ (86.299.000 + rebate που αφαιρείται πριν την έκδοση του τιμολογίου). Δηλαδή εκτελέστηκαν 6.213.528 συνεδρίες φυσικοθεραπείες ετησίως και ο κλειστός προϋπολογισμός του κωδικού ανέρχεται στο ποσό των 68.000.000 ευρώ.

Με απλά λόγια, η εκκινούμενη αποζημίωση της συνεδρίας ανέρχεται σε 10,94 ευρώ και όχι σε 15 ευρώ.

Η περαιτέρω ανάλυση των οικονομικών στοιχείων ενός μέσου φυσικοθεραπευτή αποδεικνύει την οικονομική καταστροφή, αναφέρει ο ΠΣΦ, γιατί:

Με 20 ασθενείς το μήνα (που είναι ο μέσος όρος του μέσου εργαστηρίου), το ποσό που τελικά θα καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ ανέρχεται σε 2.188 ευρώ.

Ο μέσος όρος των λειτουργικών εξόδων ενός εργαστηρίου φυσικοθεραπείας ( ενοίκιο, θέρμανση ,ΔΕΗ , αποσβέσεις εξοπλισμού κλπ) ανέρχεται σε 30-40% του ποσού που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ.

Άρα το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του μέσου εργαστηρίου φυσικοθεραπείας είναι από 15.753 ευρώ έως 18.379 ευρώ ανάλογα με την περιοχή δραστηριότητας.

Από αυτό το φορολογητέο εισόδημα ο φυσικοθεραπευτής θα καταβάλει ασφαλιστική εισφορά κάθε έτος 4.245 ευρώ έως 4.953 ευρώ και φόρο εισοδήματος 3.465 ευρώ έως 4.043 ευρώ.

Αν προστεθεί και το τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

Καθαρό ετήσιο εισόδημα από 7.393 ευρώ έως 8.733 ευρώ ή Μηνιαίο εισόδημα 616 ευρώ έως 727 ευρώ, για να ζήσει ένας φυσικοθεραπευτής την οικογένειά του και να σπουδάσει τα παιδιά του.

«Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο φυσικοθεραπευτής προσφέρει υπηρεσίας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για 12 μήνες και αμείβεται για τους 8 μήνες, καθώς οι 4 μήνες παρακρατούνται, επιστρέφονται, χάνονται, δεν καταβάλλονται, ελέω Ελληνικών εφευρέσεων (rebate & clawback)» αναφέρουν οι φυσικοθεραπευτές, λέγοντας πως η τελευταία πληρωμή του ΕΟΠΥΥ πραγματοποιήθηκε στις 20-4-2017 και λόγω του συμψηφισμού και της μη απόδοσης των δεδουλευμένων 2 μηνών για το α΄ εξάμηνο του 2016 (clawback), νέες πληρωμές προβλέπονται όταν θα σημάνει καλοκαίρι και, βέβαια, θα πρέπει να συμψηφιστούν και να μην αποδοθούν άλλοι 2 μήνες μέσα στο 2017…

«Αυτό το καθεστώς της δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασφαλισμένους, καθώς και της θεωρητικής αμοιβής, η οποία παραμένει άγνωστη ως προς το τελικό της ύψος, πρέπει να σταματήσει» καταλήγουν οι φυσικοθεραπευτές.