Στο «κόκκινο» η λειτουργία του παθολογοανατομικού τμήματος του «Ιπποκρατείου»

Στο «κόκκινο» η λειτουργία του παθολογοανατομικού τμήματος του «Ιπποκρατείου»

Η έλλειψη ιατρικού προσωπικού στο παθολογοανατομικό τμήμα του Νοσοκομείου, «Ιπποκράτειο»,  ανάγκασε τους γιατρούς να προχωρήσουν σε εξώδικη διαμαρτυρία εναντίον της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Οι γιατροί αναφέρουν ότι, στο Παθολογοανατομικού Τμήμα υφίστανται σύμφωνα με τον οργανισμό του Νοσοκομείου επτά θέσεις μονίμων ειδικευμένων γιατρών παθολογοανατόμων από τις όποιες όμως αφαιρέθηκε μια θέση χωρίς αιτιολογημένο σκεπτικό και από τις οποίες μόνο οι τέσσερις είναι καλυμμένες. Επιπλέον, ο μοναδικός επικουρικός γιατρός που υπηρετούσε στο τμήμα με σύμβαση ορισμένου χρόνου αποχώρησε, ενώ  παράλληλα υπηρετούν μόνο δυο ειδικευόμενοι αν και προβλέπονται τέσσερις θέσεις.

Ετησίως οι διενεργούμενες εξετάσεις ανέρχονται σε 10.000 με  το μεγαλύτερο  μέρος αυτών να είναι μεγάλα και περίπλοκα παρασκευάσματα με χρονοβόρα ενασχόληση, με συνέπεια να αναλογούν περίπου 2.500 εξετάσεις ανά γιατρό και σε περιόδους αδειών 3.000 εξετάσεις, δηλαδή πολλαπλάσια διαγνωστική εργασία σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που υπολογίζεται σε  1.000 δείγματα ετησίως.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά την άμεση στελέχωση του τμήματος, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία του έχει κομβικό ρόλο στη θεμελίωση της διάγνωσης πλήθους νόσων, στη διευκόλυνση του ρόλου των άλλων ιατρικών ειδικοτήτων και στην εξέλιξη της υγείας πολυάριθμων ασθενών. Η λειτουργία του Παθολογοανατομικού Τμήματος, αναφέρει ο ΙΣΑ,  έρχεται σε συνάρτηση  με τη βελτίωση της θεραπείας των ασθενών καθότι διαπιστώνεται η νόσος και ο γιατρός δύναται να χορηγήσει την καλύτερη δυνατή θεραπεία. «Πλην όμως εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού αυτό καθίσταται δυσχερές καθότι οι απαντήσεις καθυστερούν πολλές φορές πέραν του μήνα, αν και οι συγκεκριμένοι γιατροί ξεπερνούν τα όρια τους για να καταφέρουν να ανταποκριθούν στο λειτούργημα που επιτελούν», αναφέρει ο ΙΣΑ.

Επειδή το ζήτημα είναι ύψιστης σημασίας για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου και κατ’ επέκταση την προάσπιση της υγείας των ασθενών αιτούμαστε όπως κάνετε δεκτό το αίτημα των ιατρών για την άμεση στελέχωση του Παθολογοανατομικού τμήματος από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.