Προσλήψεις ιατρών στη Νάξο – Δίνεται επίδομα στέγασης 400 ευρώ

Προσλήψεις ιατρών στη Νάξο – Δίνεται επίδομα στέγασης 400 ευρώ

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επικουρικών ιατρών προκειμένου να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του στις εξής ειδικότητες: • Νεφρολογίας • Παθολογίας • Παιδιατρικής • Αναισθησιολογίας • Χειρουργικής • Μαιευτικής — Γυναικολογίας • Ακτινοδιαγνωστικής.

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα είναι τριετούς διάρκειας και παρέχεται επιπλέον το κίνητρο της χορήγησης στους επικουρικούς ιατρούς, επιδόματος στέγασης και σίτισης ύψους έως 400€ μηνιαίως από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΓΝ-ΚΥ Νάξου στο τηλέφωνο 2285360505 και με το Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή στο τηλέφωνο 2285360515.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου